19 de Xaneiro de 2021: Acreditación do Programa de Doutoramento por parte da ACSUG

A xente que queira enviar algún comentario á Comisión de Avaliación, pode facelo a través do enderezo electrónico: audiencia.publica@acsug.es, identificándose co seu nome completo, perfil (estudante, titulado, PDI, PAS, etc) e expoñendo os seus comentarios. Esta opción estará habilitada durante un período de cinco días despois da visita