Indicador 2017/2018 2018/2019 2019/2020
IPD1
Prazas ofertadas
18 18 18
IPD2
Demanda
10 1 14
IPD3
Matrícula de novo ingreso
9 1 10
IPD4
Nº de estudantes matriculados
27 24 27
IPD5
% de estudantado procedentes de estudos de máster doutras universidades
22,22% 0,00% 40,00%
IPD6
% de estudantado estranxeiro matriculado
3,70% 4,17% 11,11%
IPD7
% de novos ingresos que requiren complementos formativos
0,00% 0,00% 0,00%
IPD8
% de estudantado matriculado según dedicación
TC: tempo completo
TP: tempo parcial

81,50%
18,50%

75%
25%

74%
26%

IPD11
% de estudantado con bolsa ou contrato predoutoral (FPI, FPU, Xunta)
37,04% 33,33% 18,52%
IPD15
% de directores con sexenios vivos
93,33% 92,86% 93,33%
IPD16
% de directores estranxeiros
2,50%/td>

2,94% 5,41%
IPD17
Número de expertos internacionais en tribunais
1 3 3
IPD18-01
Número de teses defendidas
3 4 5
IPD18-02
Número de teses según dedicación
TC: tempo completo
TP: tempo parcial
MX: mixta

3
0
0

2
0
2

5
0
0

IPD18-04
Duración media dos estudos
TC: tempo completo
TP: tempo parcial
MX: mixta

3
0
0

2
0
2

5
0
0

IPD18-07
% de teses coa calificación de “cum laude”
66,67% 100,00% 100,00%