Perfil de ingreso

O perfil de ingreso recomendado neste programa de doutoramento é o de egresado no título oficial de Mestrado Universitario en Ecosistemas Terrestres, Uso Sustentable e Implicacións Ambientais.

Por outra banda, tampouco terán que realizar complementos de formación os alumnos procedentes doutros estudos de mestrado da Rama de Ciencias Experimentais que a Comisión Académica considere que posúen contidos similares.