Equipo 1:

  • Flora Alonso VegaDepartamento de Bioloxía Vexetal e Ciencias do SoloUniversidade de Vigo

Equipo 2:

Equipo 3:

Equipo 4:

Equipo 5:

Equipo 6:

Equipo 7: