Para obter o grao de Doutor débese presentar unha tese de doutoramento por escrito e defender oralmente frente ao tribunal designado para a súa avaliación.

A finalidade da tese de doutoramento é proveer ao estudantado dunha experiencia educativa que lle será de gran valor para comprender cómo se adquire e se comunica o hachazgo de novos coñecementos no campo de estudo da súa elección.

Para isto, a tese de doutoramento debe aportar evidencias tanxibles do desenvolvemento desas competencias por parte do estudantado e, en especial, da súa capacidade para descubrir e comunicar eficazmente os resultados da súa investigación.

A tese de doutoramento debe tamén contribuir ao avance do coñecemento na área de estudo escollida.