Haberá dous períodos de matrícula ordinarios para estudantado de doutoramento de novo ingreso: un ao comezo do primeiro cuadrimestre e outro ao comezo do segundo cuadrimestre do mesmo curso académico. O segundo período está condicionado a que existan prazas vacantes e a que a CAPD así llo solicite ao Servizo de Xestión de Estudos de Posgrao.

Preinscrición e matrícula UVigo 2023/2024

1º Prazo

Preinscrición
do 1 ao 8 de setembro de 2023

Publicación da listaxe provisoria
18 de setembro de 2023 *

Reclamacións
do 19 ao 22 de setembro de 2023

Publicación da listaxe definitiva
29 de setembro de 2023 *

Período de matriculación
do 1 ao 7 de outubro de 2023

2º Prazo

Preinscrición
do 1 ao 7 de febreiro de 2024

Publicación da listaxe provisoria
15 de febreiro de 2024

Reclamacións
do 16 ao 19 de febreiro de 2024

Publicación da listaxe definitiva
26 de febreiro de 2024

Período de matriculación
do 27 ao 29 de febreiro de 2024

 

Continuación de estudos

Período de matriculación
Do 1 de setembro ao 10 de outubro de 2023

Para unha visión máis completa dos diferentes prazos descarga o calendario de preinscrición e matrícula 2023/2024:

Calendario de prazos